Όροι Χρήσης

Ο Δικτυακός Τόπος www.idnagenomics.com  δημιουργήθηκε από την εταιρεία IDNA GENOMICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Κηφισιά και αποτελεί πνευματική της ιδιοκτησία. Η Εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες του παρόντος Δικτυακού Τόπου με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών (στο εξής «χρήστης» ή απλώς «εσείς») καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρει συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία και ισχύουν όπως εάν είχαν υπογραφεί εγγράφως.

Η ιστοσελίδα www.idnagenomics.com (στο εξής «Δικτυακός Τόπος» ή «site») παρέχει υπηρεσίες γενετικών αναλύσεων φαρμακογονιδιωματικής, γονιδιωματικής της διατροφής και του αθλητισμού. Οι πληροφορίες που θα βρείτε στον Δικτυακό Τόπο προσφέρονται ως γενική πληροφόρηση του κοινού για τα εν λόγω θέματα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη γνώμη επαγγελματιών υγείας στους οποίους θα πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε συμβουλή ιατρικής ή φαρμακευτικής φύσεως. Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών που θα βρείτε στο site και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε κατωτέρω στο άρθρο 5 των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και των παρόντων Όρων Χρήσης ακόμη και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό, σας παροτρύνουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν την σελίδα και να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή τους.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων  Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου σε μεταγενέστερο της τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς.

1.ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Δικτυακός Τόπος δημιουργήθηκε από την Εταιρεία και στο σύνολό του αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, κειμένων, άρθρων, επιστημονικών παρουσιάσεων και μελετών, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου) στο βαθμό που τα δικαιώματα αυτά δεν ανήκουν ήδη σε τρίτα πρόσωπα. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του.

Τα λογότυπα που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας (ή τρίτων συμβληθέντων με αυτή) και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, και διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς έγγραφη άδεια του δικαιούχου απαγορεύεται απολύτως.

2.ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο, χωρίς χρέωση και χωρίς να απαιτείται εγγραφή των χρηστών.

3.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – NEWSLETTER

Η μοναδική περίπτωση κατά την οποία συλλέγονται προσωπικά στοιχεία σας από τον Δικτυακό Τόπο είναι η εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή/και η αίτησή σας για ηλεκτρονική ή/και τηλεφωνική επικοινωνία. Στην περίπτωση αυτή το ονοματεπώνυμο,  η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και ο τηλεφωνικός αριθμός που θα δηλώσετε αποθηκεύονται αποκλειστικά και  μόνο για το σκοπό των παραπάνω χρήσεων.

Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας και ο τηλεφωνικός σας αριθμός δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) ή κάθε είδους μηνυμάτων, ούτε θα πωληθούν  ή κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο αποδέκτη, χωρίς την προηγούμενη ρητή ενημέρωση και συγκατάθεσή σας. Κατ’ εξαίρεση, τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία, έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχετε δηλώσει, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς τον Δικτυακό Τόπο ή για την εξυπηρέτηση τυχόν αιτημάτων σας και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας  των στοιχείων σας.

Για το σκοπό της αποθήκευσης, το e-mail σας διαβιβάζεται σε εξυπηρετητή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε newsletter που θα λαμβάνετε, θα σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που τηρεί για εσάς η Εταιρεία, καθώς και να προβάλλετε οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info@idnagenomics.gr Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των στοιχείων που μας δηλώνετε.

4.COOKIES

Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Λειτουργούν ως ένα είδος «μνήμης» της συσκευής και των προτιμήσεών σας και με αυτόν τον τρόπο καθιστούν την πλοήγηση στο Δικτυακό Τόπο ευκολότερη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας και προβάλλοντάς σας πληροφορίες που πιθανώς σας ενδιαφέρουν. Αυτός ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί εκτός από τα απολύτως αναγκαία για την λειτουργία του και cookies στόχευσης και διαφήμισης, για την χρήση των οποίων ζητάμε την συναίνεσή σας κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο. Τα cookies αυτά δεν εμποδίζουν την πλοήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο σε περίπτωση που αρνηθείτε την λειτουργία τους. Ενδεχομένως να επιτρέψουμε την χρήση cookies στον Δικτυακό Τόπο από τρίτα μέρη, των οποίων διαφημίσεις ή υπηρεσίες πιθανόν να συμπεριληφθούν στον Δικτυακό Τόπο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την χρήση και λειτουργία αυτών των cookies των τρίτων μερών και θα πρέπει να ενημερώνεστε για την χρήση τους από τις ιστοσελίδες των τρίτων μερών. Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση των cookies σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, ή να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies ή να την απαγορεύετε τελείως.

5.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία μέσω του Δικτυακού Τόπου δεν παρέχει ιατρικές ή φαρμακευτικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση οι αναγραφόμενες ή παρατιθέμενες στον Δικτυακό Τόπο πληροφορίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ιατρικές γνωματεύσεις.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, εγκυρότητα ή επιστημονική ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό Τόπο με οποιαδήποτε μορφή και αν παρέχονται, π.χ. εικόνες, βίντεο, κείμενα κ.τ.λ. Τα κείμενα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν είτε ως συνοδευτικά των προϊόντων (βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες) είτε ως άρθρα, έχουν γενικό πληροφοριακό χαρακτήρα και ακόμη και εάν προέρχονται από ειδικούς, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εξατομικευμένες ιατρικές ή φαρμακευτικές συμβουλές και δεν υποκαθιστούν με κανένα τρόπο τη σχέση σας με τον προσωπικό σας ιατρό ή σύμβουλο υγείας, τον οποίο οφείλετε να συμβουλεύεστε για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υγεία σας. Οι πληροφορίες και συμβουλές που παρέχονται δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια, προτροπή προς αγορά ή να εκληφθούν ως θεραπευτικός ισχυρισμός σε συγκεκριμένη περίπτωση. Τυχόν ενέργειες των χρηστών που έγιναν βάσει των αναφερομένων στον Δικτυακό Τόπο πληροφοριών δεν γεννούν σε καμία περίπτωση ευθύνη της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, στην χρήση των οποίων προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη

6.ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό.

Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία, οι εργαζόμενοί της ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του Δικτυακού Τόπου.

7.ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.

8.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.