Καλαβρύτων 2, 145 64 N. Κηφισιά

+30 2111021821

info@idnagenomics.com