Είμαστε δίπλα σας
για το όφελος των
ασθενών σας!

34% of CNS drugs side effects are caused by gene – drug interactions and not by drug – drug interactions.

Η Ιατρική Ακριβείας αποτελεί τη νέα προσέγγιση για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών, η οποία βασίζεται στην ατομική διαφοροποίηση του κάθε ανθρώπου µε βάση το γονιδιακό του προφίλ, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής του. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους γιατρούς και τους ερευνητές να προβλέψουν µε μεγαλύτερη ακρίβεια ποια θεραπεία είναι κατάλληλη για κάθε ασθενή χωριστά, αφού κανένα άτομο και ασθένεια δεν είναι ίδια.

Pharmacogenomics (PGx) studies and analyses patients' response to drugs, through correlating their gene expression or genetic polymorphisms (SNPs) with drug efficacy or toxicity.

PGx analysis benefits

Optimal treatment choice and reduced possibility of treatment failure

Όλοι οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική θεραπεία με τον ίδιο τρόπο / βαθμό αποτελεσματικότητας

Με την PGx ανάλυση, η προσέγγιση “trial and error” αποφεύγεται

Fewer side effects

Η εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών προκαλούμενων από φάρμακα (πχ. χρόνια ηπατική ή νεφρική βλάβη) μπορεί να αποφευχθεί μέσω της ταυτοποίησης των πολυμορφισμών στο DNA

Treatment cost reduction

Η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, των αποτυχημένων δοκιμών με φάρμακα, του χρόνου κλινικής ανταπόκρισης στη θεραπεία και της λήψης πολλών φαρμάκων για την αντιμετώπιση μίας πάθησης συνολικά, οδηγεί σε μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης

Better quality of life for patients

Λήψη φαρμάκων µε καλύτερο προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από την έναρξη της θεραπείας

Μεγαλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία

Μείωση απουσίας από την εργασία

Higher efficiency

PGx analysis significantly improved the therapeutic effect in psychiatric patients with depressive disorder (antipsychotics & antidepressants).

PGx analysis led to an increase in both the clinical response and remission in patients with major depression.

Fewer side effects

PGx analysis helps the physician to offer their patients

  • the most effective treatment
  • at the appropriate dose
  • with the fewer possible side effects due to drug co-administration

Total treatment cost reduction

PGx analysis reduced the cost of care and treatment in patients with schizophrenia by 70%.

PGx analysis refers to patients

  • With chronic diseases and polypharmacy
  • After initial diagnosis
  • Not responding to treatment
  • Non – compliant to treatment

PGx analysis Contents

The report identifies the DNA bases of the sample and the alleles in the respective genes for each of the 24 polymorphisms tested. This genetic information is derived by laboratory processing and analysis of the DNA sample which is used for the interpretation of the pharmacogenetic relationships.
In addition, there is information on factors affecting drug efficacy and / or safety depending on the patient's pharmacogenetic profile.
More specifically, information is provided regarding drug administration, including response, clearance and metabolism of drugs, as well as side effects such as weight gain, metabolic syndrome, hypertriglyceridaemia and tardive dyskinesia.

CNS PGx Test

Το CNS PGx Test παρέχει Φαρμακογενετική ανάλυση για τα φάρμακα που αφορούν παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Συμβάλει στο να επιλέξει ο θεράποντας γιατρός την κατάλληλη εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή. Με ποιο φάρμακο δηλαδή, και σε ποια δοσολογία ο κάθε ασθενής θα έχει την καλύτερη ανταπόκριση, με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το IDNA PGx CNS είναι In vitro διαγνωστικό (IVD) ιατροτεχνολογικό προϊόν που φέρει σήμανση CE mark και έχει γνωστοποιηθεί στο Μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ “Gremdis” ( Αρ. Πρωτοκόλλου 54854 / 23-05-2022).

Προδιάθεση καρδιαγγειακών παθήσεων –
Βαθμολογία Πολυγονιδιακού Ρίσκου

(Polygenic Risk Score – PRS)

Tο PRS συνδέεται με τη δυνατότητα παρέμβασης, συμπεριλαμβάνοντας την ιεράρχηση προληπτικών μέτρων και προσυμπτωματικού ελέγχου, την έναρξη και τη συχνότητα των εξετάσεων, καθώς και τροποποίηση στον τρόπο ζωής και στη λήψη κλινικών αποφάσεων.

Τα οφέλη του Cardio Health για επαγγελματίες υγείας

Βελτίωση της υποεκτίμησης του ρίσκου καρδιαγγειακών επεισοδίων

Βελτίωση της υποεκτίμησης του ρίσκου καρδιαγγειακών επεισοδίων

Τα υπάρχοντα εργαλεία εκτίμησης εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων ενδέχεται σε ένα σημαντικό ποσοστό να υποεκτιμήσουν το ρίσκο.

Το PRS μπορεί να αξιοποιηθεί από το θεράποντα ιατρό για την επαναταξινόμηση ατόμων που έχουν υποεκτιμηθεί, για παράδειγμα από κατηγορία ενδιάμεσου ρίσκου σε κατηγορία υψηλού ρίσκου.

Επιστημονικά άρθρα: Ripatti, S., et al., 2010
Tikkanen, E., et al., 2013

Βελτίωση της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας

Άτομα τα οποία γνωρίζουν το PRS τους, και ειδικότερα άτομα με υψηλότερο ρίσκο, επιδεικνύουν υψηλότερη συμμόρφωση με τη θεραπεία ή με θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Όσο υψηλότερη είναι η συμμόρφωση στη θεραπεία, τόσο αυξάνεται η αποτελεσματικότητά της. Αντιθέτως, η ελλιπής συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της θεραπείας.

Επιστημονικά άρθρα:Kullo, I.J., et al., 2016
Umans-Eckenhausen, M.A., et al., 2003

Υψηλότερα οφέλη πρωτογενούς πρόληψης σε άτομα υψηλού ρίσκου

Όσο υψηλότερη είναι η συμμόρφωση στη θεραπεία, τόσο αυξάνεται η αποτελεσματικότητά της. Αντιθέτως, η ελλιπής συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της θεραπείας.

Με την έναρξη πρωτογενούς πρόληψης (π.χ. θεραπεία με στατίνες), αυτά τα άτομα επωφελούνται περισσότερο επιτυγχάνοντας σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του σχετικού δεκαετούς ρίσκου.

Επιστημονικά άρθρα:Mega, J.L., et al., 2015
Natarajan, P., et al., 2017

Υψηλότερα οφέλη σε νεαρά άτομα

Η εφαρμογή του PRS μπορεί να ελαττώσει το μέσο κόστος της περίθαλψης, να βελτιώσει τα ποιοτικώς σταθμισμένα χρόνια ζωής (Quality Adjusted Life Years – QALYs) και να αποτρέψει μελλοντικά συμβάντα καρδιαγγειακών επεισοδίων, με ιδιαίτερα οφέλη σε άτομα νεαρής ηλικίας με οριακό/ενδιάμεσο κίνδυνο.

Επιστημονικά άρθρα: Mujwara, D., et al., 2022

Επιπολασμός στεφανιαίας νόσου και κολπικής μαρμαρυγής σύμφωνα με το εκατοστημόριο του PRS.

Khera, A.V., et al., Genome-wide polygenic scores for common diseases identify individuals with risk equivalent to monogenic mutations. Nature Genetics, 2018. 50(9): p. 1219-1224.

Ασβεστοποίηση στεφανιαίων αρτηριών σύμφωνα με τον τρόπο ζωής και το πολυγονιδιακό ρίσκο.

Περιστατικά στεφανιαίας νόσου ανά θεραπεία με στατίνες και κατηγορία PRS.

Khera, A.V., et al., Genetic Risk, Adherence to a Healthy Lifestyle, and Coronary Disease. New England Journal of Medicine, 2016. 375(24): p. 2349-2358.

Natarajan, P., et al., Polygenic Risk Score Identifies Subgroup With Higher Burden of Atherosclerosis and Greater Relative Benefit From Statin Therapy in the Primary Prevention Setting. Circulation, 2017. 135(22): p. 2091-2101.

Γονίδια που εξετάζονται

Στο iDNA Cardio Health εξετάζεται πληθώρα γονιδίων που συμβάλουν στην εκτίμηση του ρίσκου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Δείτε εδώ αναλυτική λίστα των γονιδίων.

iDNA Cardio
Health Kit

Το iDNA Cardio Health kit είναι ένα in vitro διαγνωστικό (IVD) προϊόν Γενετικής Ανάλυσης και φαινοτυπικών χαρακτηριστικών για την έγκαιρη πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων βασισμένο στη βαθμολογία Πολυγονιδιακού Ρίσκου (PRS & Adjusted PRS).

Το iDNA Cardio Health Kit είναι in-vitro διαγνωστικό (IVD) ιατροτεχνολογικό προϊόν που φέρει σήμανση CE mark και έχει γνωστοποιηθεί στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΦ “Gremdis” (Αρ. πρωτοκόλλου: 54882 / 23-05-2022).